Uudella palvelulla tukevampaa jalansijaa kiinteistönomistaja-asiakkaisiin

Planiuksella on kovat tavoitteet tulevaan. Liiketoiminta on kasvanut nopeasti ja kovaa kasvua on tarkoitus saada aikaiseksi jatkossakin. Kasvua mahdollistamaan on rekrytoitu nopealla tahdilla lisää työntekijöitä, mutta kasvua on tarkoitus tukea myös uusien palveluiden lanseerauksilla.

”Perustin Planiuksen 2018 ja jo seuraavana vuonna oli ”pakko” palkata työntekijöitä, koska työpäivät alkoivat venymään eikä kaikkia hommia pystynyt ottamaan vastaan. Nyt meitä on jo seitsemän ja pystymme suunnittelemaan isompiakin hankkeita järkevällä aikataululla.” Toimitusjohtaja Miika Pitkälä kertoo.

Uusia avauksia

Ajatus uuden palvelun kehittämisestä heräsi HooÄssän valmennuksessa. Tuotekehitysprojekti toteutettiin yhteistyössä HooÄssän ja muutaman suomen johtavan kiinteistönomistajan kanssa. Projekti oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa palvelun sisältöä mietittiin HooÄssän Henri Setälän ja oman työporukan kesken. Seuraavassa vaiheessa sisältöä esiteltiin muutamille suurille kiinteistönomistaja-asiakkaille ja pyydettiin heiltä kehitysehdotukset ja palautteet. Viimeisessä vaiheessa palvelu paketoitiin myytävään muotoon.

”Halusin matalan kynnyksen palvelun, mitä pystymme myymään ja toteuttamaan mahdollisimman monille asiakkaille. Henrin avulla saatiin alan parhaita ammattilaisia mukaan tuotekehitysprojektiin ja heiltä saatujen palautteiden pohjalta saimme palveluun varmasti oikean sisällön. Olemmekin jo saaneet positiivista palautetta asiakkailtamme uudesta palvelusta.” Miika kertoo.

Viimeistely

Uuden tuotteen tai palvelun paketoiminen vaatii aina vähän runttausta ja paljon päätöksiä. Yleensä loppuvaiheessa on paljon kysymyksiä vailla vastauksia ja materiaalia liiankin kanssa. Olennaisten asioiden erottaminen ja myynnillinen näkökulma ovat olennaisessa osassa palvelumuotoilua.

”Kehitysprojektin viimeinen päivä oli todella tehokas. Lyötiin palvelun sisältö lukkoon, päätettiin hinnoittelut, tehtiin myyntimateriaalit ja mietittiin toimiva myyntiprosessi. Vaikka tekemistä oli paljon, läppä lensi ja ilmapiiri pysyi sopivan rentona.

Koko prosessista jäi hyvä fiilis ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Suosittelen HooÄssää muillekin yrityksille, kellä on vastaavia tarpeita.” Miika summaa.

Lopputulema

Uusi palvelu on Kiinteistön Talotekniikka tarkastus. Tarkastuksessa Planiuksen ammattilaiset käyvät kattavasti kiinteistön LVIS-puolen ratkaisut läpi. Kartoitus paljastaa talotekniikan mahdollisia sää(s)tökohtia ja riskipaikkoja. Kartoituksen lopputuotoksena kiinteistön omistaja saa kattavan raportin ja ehdotuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.